Iza & Bram

„Młodość jest pot­wornie ciężkim przy­pad­kiem i chy­ba nie ma ni­kogo, kto by z te­go wyszedł bez powikłań.” – Agnieszka Osiecka.

 

Po co zaraz demonizować młodość kiedy widzi się takich młodych, pięknych i radosnych ludzi jak. Izabela i Bram. To naprawdę piękny widok! A więc przenieście się razem ze mną do tego pięknego, majowego dnia kiedy to Bram i Iza oddali się sobie na wieczną miłość.

eng:

„Youth is a terribly hard case, and there is probably no one out off it without complications.” – Agnieszka Osiecka.

Why just demonize youth when you see such young, beautiful and joyful people like. Izabela and Bram. It’s really a beautiful sight! So move with me to this beautiful May day, when Bram and Iza fell for their eternal love.

Pictures: Raphael Newman Studio

Makeup: Ida Sokołowska http://www.idasokolowska.com
Venue: „Radisson Blue” Gdańsk

Post a comment